Archives d’Auteur

Mutikeys

An elf living on a wrong planet...

Ubwigunge buvuga buziga

Ubwigunge butuma Muntu atekereza,Ubwigunge buvangura uruvangeUbwigunge burinzi bw’umutimaUbwigunge bwuzuye agahinda karindaUbwigunge burinda ibyishimo bishira nabiUbwigunge budutanya n’ibyishimo bitaramba. Ubwigunge butugeza ku rumuriUrumuri rumurikira umutimaubwigunge bumurikira umutimaUbwigunge bwuzuye ubumuntu n’ubuntuUbwigunge buzira uburyarya. Ubwigunge […]