Catégorie : Turakeye

vers la réconciliation et la sérénité au Rwanda

Amagambo ahoza

Amagambo y’urukundo, Akiza umutima, Amagambo ahoza, Ahumuriza umutima, Amagambo meza, Anyura umutima, Umutima uhungabanye. Amagambo y’impuhwe, Aruhutsa umutima, Amagambo y’ukuri, Abohora umutima, Amagambo anezeza, Agw’ineza umutima, Umutima ubabaye. Amagambo y’amahane Atera ubwoba […]