Catégorie : Turakeye

vers la réconciliation et la sérénité au Rwanda

Amarira yanjye

Imana itanga impano nyinshi, njye imwe mu mpano yampaye harimo kwandika no kuba ingoro ibika agahinda n’umubabaro w’abasangirarugendo. Ingoro yanjye ibitse amabanga ari mu yambere arinzwe neza ku isi. Mparanira kandi nzapfira […]

Ubwigunge buvuga buziga

Ubwigunge butuma Muntu atekereza,Ubwigunge buvangura uruvangeUbwigunge burinzi bw’umutimaUbwigunge bwuzuye agahinda karindaUbwigunge burinda ibyishimo bishira nabiUbwigunge budutanya n’ibyishimo bitaramba. Ubwigunge butugeza ku rumuriUrumuri rumurikira umutimaubwigunge bumurikira umutimaUbwigunge bwuzuye ubumuntu n’ubuntuUbwigunge buzira uburyarya. Ubwigunge […]