Babyeyi mwarakoze, Murakarama

Hashize iminsi m’umuryango nyarwanda, urubyiruko rwarashizwe imbere. Ugasanga ababyeyi bavuga ko batsinzwe, ko urubyiruko ari rwo ruzabishobora. Oya oya ntibikabeho, ntaho urubyiruko rwigize ! Reka mbibereke. Iyi nyandiko nyituye ababyeyi b’Abanyarwanda bafite abana bari mu kigero cy’imyaka hagati ya makumyabiri n’itandatu na mirongo ine y’amavuko bigishije kandi bakanaraga abana babo urukundo.

Babyeyi mwarakoze igihe umwicanyi yaje mukihutira kuduhisha, mukadupfuka iminwa ngo tutavuga akabona aho twihishe.Babyeyi mwarakoze igihe mwagiye kuduhisha, mukemera kwitadukanya n’urubyaro rwanyu kugirango rurokoke.

Babyeyi mwarakoze, igihe amasasu yakubise mukatubyutsa mu ijoro, mbere yaho mwari mwarakoze igikorwa cyo kutwigisha kurara twambaya imyenda ibiri, Amasasu yakubita, tugahera ko tugenda. Babyeyi mwarakoze kutwigisha kwica inda mu myenda, umwidagaduro wacu ukaba uwo kwica inda!

Byabyeyi mwarakoze igihe mwizimagaga gufungura kandi inzara ibishe, kugirango urubyaro rwanyu ruticwa na bwaki! Babyeyi mwarakoze mu nzira ndende aho isasu ryakubitaga tugatandukana, mwagera imbera mugahagara k’uruhande mudutegereje, Bangahe amasasu yatwaye gutyo? Murakarama.

Babyeyi barokotse amahano yagwiriye u Rwanda, mwarakoze aho mwemeye kurera imfubyi zari zisigaye zonyine. Babyeyi bo mu nzira ndende mwarakoze, aho mwemeye muri iyo nzira kwakira imfubyi mukaziragira n’ubushobozi buke mwari mufite!

Babyeyi mwarakoze nyuma yayo mahano, aho twasohokaga, tugataha twakomeretse kubera badututse ngu dufite amazuru manini, ngo turi abahutu, ngo turi abicanyi …Babyeyi mwarakoze kuduhoza, mukatwigisha uko twabyitwaramo. Babyeyi mwarakoze aho urwo rwango bari batweretse mwarwirukanishije urukundo n’urumuri. Babyeyi mwarakoze aho mwadushishikarije kujya dusenga cyane.

Babyeyi mwarakoze nyuma yayo mahano, aho twajyaga kuvoma, tukagaruka dutuka abaturanyi bacu ngo ni abicanyi, ngo ni interahamwe mukatwibutsa ko ari bo baturokoye, babyeyi mwakaroze aho mwatwibukije ko aho twari twihishe ari bo batuzaniye amafunguro. Babyeyi mwarakoze kutwereka ka ko kubana byari bigishobotse nyuma yayo mahano.

Babyeyi mwarakoze aho mwakoze iyo bwabaga, mugashobora kutwohereza ku mashuri. Babyeyi mwarakoze igihe twabaga dutashye, muri AERG batwigishije urwango, mukadufungura amaso, mudusaba kwitondera iby’ubu byari byarashidutse mu rwa Gasabo.  Babyeyi mwarakoze aho twakuriye, mukatwivanaho mutwohereza iyo mu mahanga ngo tuzaramuke. Babyeyi mwarakoze igihe twabasabye ko twataha mu rwatubyaye ngo duhoberane, mukadusubizanya urukundo rwinshi mutubwira ngo “mube mugumye aho igihe ntikiragera”.

Babyeyi mwarakoze aho inzira ndende yari irangiye, mugakubita hirya no hino ngo dusubire mu ishuri, babyeyi mwarakoze mutwicaza ku mabuye mu nkambi mukatwigisha. Babyeyi mwarakoze aho mwirirwaga mutonze umurongo ngo mubashe gusabiriza udufaranga two  kutugaburira no kutwambika. Babyeyi mwarakoze aho mwahisemo kutwohereza i Burayi ngo tuzagire ejo heza, mugasigara muri Afurica. Byabyeyi mwarakoze aho mwatwigishije gutandukanya Inkotanyi, n’abantu bo mu kitwa ubwoko zibarizwamo. Babyeyi mwarakoze kuturerera mu buhungiro, mukatwigisha gukunda u Rwanda n’umuco nyanyarwanda.

Babyeyi mwese mwarakoze igihe cyose mwatubabariye iyo twabaga twabatengushye. Babyeyi muragakora iyo babuze ibyo batubwira, bagahitamo kubaharabika, mukabyihanganira.

Babyeyi muragakora iyo babiciye abana mureba, babaziza guharanira u Rwanda rwiza, mukicwa n’agahinda, Babyeyi muragakora iyo mujya kugemurira abana banyu muri gereza, Babyayi muragakora iyo mushyizwe mu kato, cyangwa mugahinduka impunzi, muzira ko abana banyu bahisemo kudaceceka akarengane. Babyeyi muragakora iyo babakorera iyica rubozo, bashaka kubakoresha mu guhemukira urubyaro rwanyu.  Babyeyi ko mbona ari mwe ntwari z’u Rwanda ?

Rero rubyiruko, mushishoze mwibuke  ibyo ababyeyi banyu babakoreye. Uwo mwanya mubona mutekereza k’ubumwe n’ubwiyunge n’ibindi byisnhi, uwo mwanya bo barawubuze barimo barwana no kubarera haba mu Rwanda rwa nyuma y’amahano, yaba mu buhungiro. Bavandimwe, nyamuneka ntituzabe  ba Mudashima, tujye dufata umwanya wo kuzirikana ibikorwa ababyeyi bacu badukoreye.

Rubyiruko mwumva muri kwigiira, ndagirango mbibutse umugani twize muri primaire. Simwibuka neza ariko ngo kera habayeho umwami wari muto, we n’abagenzi be bigira inama yo kwirukana abakecuru n’abasaza mu gihugu. (Ubwo rero bumvaga babihaye!)

Rimwe bigira inama yo guhindura ibintu, aho kwambara impu nkuko abakurambere babikoraga, bahitamo uburyo bushya bwo kwidoreraho impu, gutyo ibibazo byinshi bigakemuka. Kera kabaye, impu bidodeyeho zitangira kubumiraho! Icyari igitekerezo kiza , gihinduka ikibazo gikomeye. Sinibu kaneza uko byari byagenze ngo umusaza umwe abe yihishe mu ihsyamba.  Ni uko bajya kumuhampagara, araza abagira Inama yo kujya mu mazi, cyangwa gutosa izo mpu, gutyo bashobora kuzivanaho. Uyu uri mu migani mike nize nibuka, kuko isomo ririmo ni uko nta rubyiruko rwigira, kirazira!

(PS : Uwaba yibuka uwo mugani neza yawumbwira).

Namwe babyeyi mwumva “mwaratsinzwe”, ndabamenyesha ko urubyiruko mubona ari yo intsinzi yanyu, ni umusaruro, ni imbuto z’umuruho wanyu. 

Alice Mutikeys

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s