Catégorie : Divers

les non classés

Le délicat humain

La pensée de la semaine « Tout le monde est intelligent et il y a plusieurs formes d’intelligence. » Gérer l’humain c’est pouvoir amener l’autre à exprimer son intelligence dans de conditions optimales. C’est […]

Amarira atembera mu nda

Burya koko « agahinda k’inkoko kamenywa n’inkike yatoyemo », ubona umunyarwanda agenda, ukagirango arakomeye. Washishoza ugasanga yaribuze kandi yaranihebye. Amateka yacu, asigaye azwi ku isi yose, abanyapolitiki bayandika kandi bayahindura uko bashaste. Umugambi wabo […]